Archiwum
 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie NrMFWWP/OG/15/2014 z dnia 16.05.2014r. Mokotowska FundacjaWarszawianka - Wodny Park zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na brokerską obsługę ubezpieczeniową.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/13/2014 z dnia 12.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na : Sukcesywne wykonanie remontu pomp wody i dmuchaw powietrza w obiekcie MFW - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/14/2014 z dnia 12.05.2014r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do składania ofert na: Wykonanie przeglądów technicznych bieżących co dwa miesiące oraz rocznego systemu dezynfekcji wody.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem o numerze MFWWP/OG/12/2014

 • Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem o numerze MFWWP/OG/11/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/12/2014 z dnia 17.04.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zapraszała do złożenia oferty na: Zamówienie materiałów reklamowych.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie dotyczące II etapu konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka – Wodny Park w Warszawie.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/11/2014 Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie okresowych - co półrocznych przeglądów technicznych obiektu "Wodny Park".

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/10/2014

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/9/2014

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/6/2014

 • ZAWIADOMIENIE
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie materiałów reklamowych z logo Wodnego Parku.

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/5/2014

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/10/2014 z dnia 06.03.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/9/2014 z dnia 4.03.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: sukcesywną dostawę zapachów do saun dla Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/8/2014 z dnia 5.03.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty na: materiały z logo Wodnego Parku zgodnie z załączoną specyfikacją (zał. Nr 1).

 • Ogłoszenie o wyborze oferty
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenia MFWWP/RZP/3/2014 Dostawa chemii basenowej do uzdatniania wody w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/7/2014 z dnia 4.03.2014 r. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa części rekreacyjnej i sportowej basenów oraz odnowy biologicznej w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/6/2014 z dnia 3.03.2014 r. Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia: T-Shirt z logo WODNEGO PARKU

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie dotyczące Konkursu na kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Zawiadomienie
  dodano: 25/03/2015

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie nr MFWWP/OG/5/2014 z dnia 26.02.2014 r. Zamawiający: Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

 • Ogłoszenie
  dodano: 25/03/2015

  Ogłoszenie o wyborze kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie

 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  dodano: 25/03/2015

  Najkorzystniejsza oferta w związku z ogłoszeniem numer MFWWP/OG/3/2014