Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/6/2016
dodano: 14/09/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Modernizacja istniejącego systemu parkingowego na trzech parkingach (północny, południowy i podziemny) należących do obiektu sportowo-rekreacyjnego Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park, zlokalizowanego przy ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa

Znak sprawy: MFWWP/RZP/6/2016

UWAGA

Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.09.2016r.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.10.2016r.