Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/7/2016
dodano: 14/09/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Dostawę wraz z montażem niskociśnieniowych lamp UV do dezynfekcji wody w obiegach basenu sportowego oraz wanien jacuzzi w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4.

UWAGA

Proszę o zapoznanie się ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 21.09.2016r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 27.09.2016r.

Numer referencyjny/ znak sprawy to: MFWWP/RZP/7/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.