Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/4/2016
dodano: 21/06/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/4/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.