Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/OG/13/2016
dodano: 25/05/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wody Park zaprasza do złożenie oferty na:

Modernizacja systemu rozgłaszania w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Termin składania ofert : 07-06-2016 do godziny 15:00

Termin wizji lokalnej: 31.05.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.