Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/3/2016
dodano: 21/04/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

Świadczenie usług w zakresie ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ulicy Merliniego 4, na basenach rekreacyjnym, sportowym i zewnętrznym wraz z urządzeniami.


Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2016

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania