Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu MFWWP/RZP/1/2016
dodano: 04/01/2016

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Świadczenie usług polegających na kompleksowym sprzątaniu i bieżącym utrzymaniu porządku i czystości w obiekcie Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ulicy Merliniego 4 oraz na terenie zewnętrznym do niego przyległym.