Archiwum
Ogłoszenie o konkursie
dodano: 05/10/2015

Rada Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park ogłasza konkurs na wsparcie finansowe Stowarzyszeń realizujących program rozwoju sportu i kultury fizycznej na terenie m.st. Warszawy, Dzielnicy Mokotów

Kwota dofinansowania przyznawana w ramach niniejszego konkursu wynosi : 180.000,00 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).