Archiwum
Ogłoszenie Nr MFWWP/OG/20/2015
dodano: 07/07/2015

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia będzie Modernizacja istniejącego Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) oraz modernizacja istniejącego systemu parkingowego.