Archiwum
Ogłoszenie o zamówieniu
dodano: 14/08/2015

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa materiałów na potrzeby modernizacji natrysków basenowych w Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.

Znak sprawy: MFWWP/RZP/3/2015

UWAGA!

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE.