Oferty pracy

Mokotowska Fundacja Warszawianka – Wodny Park

poszukuje kandydata na stanowisko:

 

E l e k t r y k

 

Opis stanowiska

 • obsługa eksploatacyjna urządzeń energetycznych, wentylacyjnych oraz instalacji uzdatniania wody basenowej,
 • wykonywanie remontów, przeglądów, napraw i konserwacji urządzeń,
 • usuwanie awarii,
 • praca zmianowa w godz. 6.00 – 18.00 oraz 18.00 – 6.00, również w soboty, niedziele i dni świąteczne wg harmonogramu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektryk, energetyk, elektromechanik lub automatyk,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu min. do 1 kV,
 • udokumentowany kilkuletni staż pracy na stanowisku elektryka, energetyka, elektromechanika lub automatyka,
 • dobry stan zdrowia,
 • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m.

 

Pożądana jest:

 • znajomość systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, znajomość obsługi komputera oraz monitoringu w/w systemów,
 • znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz eksploatacji, obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do zajmowania się eksploatacją urządzeń przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną,
 • książeczka zdrowia Sanepidu – na nosicielstwo,
 • dyspozycyjność.

 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego

na adres e-mail: a.wysocki@wodnypark.com.pl

lub składanie w siedzibie Fundacji  – Warszawa ul. Merliniego 4.

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

Młodszy Instruktor Odnowy Biologicznej

 

Opis stanowiska:

 • obsługa sauny i bani ruskiej - wykonywanie polewań, dbanie o właściwe działanie i porządek w saunach,
 • instruktaż dla Klientów – sposób korzystania z poszczególnych kabin (sauny, łaźnie, inhalacje, komora śnieżna, „bania ruska”, łaźnia błotna), wskazania, przeciwwskazania,
 • obsługa barku – wykonywanie świeżo wyciskanych soków, herbata, kawa itp.,
 • sprzedaż usług w systemie komputerowym,
 • znajomość podstaw udzielania pierwszej pomocy (omdlenia, epilepsja),
 • obsługa solarium,
 • zamówienia brakujących towarów  i utrzymanie płynności ich sprzedaży,
 • utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy,
 • egzekwowanie regulaminu SPA,
 • praca w godz. 11:00 – 22:00, również w soboty, niedziele i święta wg. harmonogramu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie zawodowe (fizjoterapeuta, instruktor odnowy biologicznej),
 • min. 1- roczne doświadczenie,
 • wysoka kultura osobista,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej podstawowym,
 • dyspozycyjność,
 • książeczka sanitarno-epidemiologiczna.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie życiorysu i listu motywacyjnego na adres        e-mail:  kadry@wodnypark.com.pl    lub składanie w siedzibie Fundacji – Warszawa ul. Merliniego 4

 

w terminie do 20.02.2018 roku.

 

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.