Oferty pracy

Treść ogłoszenia:

 

 

Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park zatrudni : 

Osoby do pracy na stanowiska HYDRAULIK i ELEKTRYK

Poniżej wymagania jakie powinien spełniać pracownik zatrudniany na stanowisko elektryka:

Elektryk  - poniżej wymagania jakie powinien spełniać pracownik zatrudniany na stanowisko hydraulika:

1.  Wykształcenie minimum zawodowe o specjalności elektryk, energetyk, elektromechanik lub

automatyk.

2.  Posiadanie aktualnych uprawnień do zajmowania się  eksploatacją urządzeń,  instalacji i

     sieci elektroenergetycznych o napięciu  min. do 1 kV.

3.Udokumentowany minimum kilkuletni staż pracy na stanowisku elektryka, energetyka, elektromechanika lub automatyka.

4.Znajomość systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, znajomość obsługi komputera oraz monitoringu ww. systemów.  

5.  Dobry stan zdrowia:

     W chwili przyjęcia do pracy wymagane:

     - dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 m.

     - posiadanie książeczki zdrowia Sanepidu – na nosicielstwo.

6.  Pożądane jest:

- znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz

  eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej.

     - posiadanie aktualnych uprawnień do  zajmowania się eksploatacją urządzeń

       przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną.

7.  Praca zmianowa – w ruchu ciągłym: zmiany dzienne i nocne ( w tym również w soboty,

     niedziele i dni świąteczne wg grafików godzin pracy ).

8.  Dyspozycyjność.

                           

Hydraulik  - poniżej wymagania jakie powinien spełniać pracownik zatrudniany na stanowisko hydraulika:

1. Wykształcenie zawodowe lub średnie – specjalność monter/technik  instalacji

     sanitarnych, urządzeń ciepłowniczych lub pokrewne.

2. Udokumentowany minimum kilkuletni staż pracy na stanowisku hydraulika, montera

    lub konserwatora  instalacji i urządzeń sanitarnych, ciepłowniczych, chłodniczych itp.

3. Znajomość obsługi węzłów cieplnych.

4. Umiejętność wykonywania i napraw instalacji klejonych, spawanych i zgrzewanych z

    tworzyw sztucznych.

5.Pożądana jest:

     - podstawowa znajomość obsługi komputera,

- znajomość zagadnień z zakresu technologii uzdatniania wody basenowej oraz

   eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń uzdatniania wody basenowej.

     - umiejętności spawania metali.

6. Dobry stan zdrowia.

    W chwili przyjęcia do pracy wymagamy:

    - dopuszczenia do pracy na wysokości powyżej 3 m,

    - książeczki zdrowia Sanepidu – na nosicielstwo.

7. Praca zmianowa – w ruchu ciągłym: zmiany dzienne i nocne ( w tym również w soboty,

    niedziele i dni świąteczne wg grafików godzin pracy ).

8. Dyspozycyjność.

 

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres:

02-511 Warszawa  ul. Merliniego 4

lub e-mailem: kadry@wodnypark.com.pl

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.