Superoferta
Grafik ilości torów nieobjętych rezerwacją

GRAFIK ILOŚCI TORÓW NIE OBJĘTYCH REZERWACJĄ

AKTUALNY od 18.09.2017
Zgodnie z pkt. V pod pkt. 4 Regulaminu korzystania z pływalni - tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania przez Instruktorów Wodnego Parku.