Superoferta
Grafik ilości torów nieobjętych rezerwacją

 

 
Zgodnie z pkt. V pod pkt. 4 Regulaminu korzystania z pływalni - tory skrajne mogą być częściowo zarezerwowane na prowadzenie nauki pływania przez Instruktorów Wodnego Parku.